Sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia berbuat baik, maka dia telah berpegang pada tali Allah :: Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah laksana berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalam menetapkan hukum baik kepada rakyat maupun kepada keluarga

Copyright ® 2006 PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI ISLAM NEGERI PERAK
Pihak Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Perak tidak akan bertanggungjawab
terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan menerusi maklumat yang diperolehi melalui laman web ini.
Harap Maklum.

Web Master

PORTAL RASMI
KERAJAAN NEGERI PERAK

JABATAN AGAMA ISLAM
NEGERI PERAK

Selaras dengan konsep kerajaan untuk kepentingan rakyat, PKEINPk telah diberi projek pembangunan tanah rancangan yang berkonsepkan Al-Musyarakah bagi kawasan Rancangan Tanah Berkelompok Mukim Pulau Tiga seluas 2,540 ekar dan RTB Mukim Hulu Ijok seluas 580 ekar.

Sebelum menyertai projek ini, PKEINPk telah menjalankan kajian dan berdasarkan kepakaran serta kedudukan harga pasaran minyak sawit pada masa tersebut, PKEINPk dijangka mampu melaksanakan projek berkenaan mengikut pembahagian dengan nisbah keuntungan yang tertentu di antara PKEINPk dan peserta. Projek tersebut telah mengeluarkan hasil pada tahun 2004 dan pembahagian keuntungan bermula pada tahun 2007 tertakluk kepada kedudukan harga pasaran.

Selain itu, PKEINPk juga sedang giat mengusahakan Ladang RTB Bekas Perajurit seluas 250 ekar dan Ladang RTB Kakitangan Kerajaan, Pasir Salak seluas 756 ekar

RTB Mukim Pulau Tiga, Kg Gajah seluas 2,540 ekar